Принципы использования cookie-файлов

Käesolevaga kirjeldab Tallinna Hoiu-Laenuühistu, millistel eesmärkidel, alustel ning milliste tähtaegade jooksul kasutab Tallinna Hoiu-Laenuühistu küpsiseid käesoleval veebilehel https://www.erahoius.ee/. Veebilehe külastajale viidatakse dokumendis kui Sina või kasutaja

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis koosnevad tähtedest ja numbritest. Need laaditakse alla ja salvestatakse veebilehe külastamisel Sinu arvutisse või muusse seadmesse, näiteks telefoni või tahvelarvutisse. Küpsiseid võidakse kasutada mitmel eesmärgil:

 1. Tagasiside saamiseks: Küpsised võimaldavad veebilehe omanikel koguda teavet selle kohta, milliseid lehti Sa külastad, ning saada tagasisidet veebilehe toimimise kohta.
 2. Andmete salvestamiseks: Küpsised võivad salvestada Sinu sisestatud andmeid, näiteks kasutajanimi või eelistatud keelesätted.
 3. Eelistuste meelespidamiseks: Küpsised aitavad meeles pidada Sinu eelistusi, näiteks keelesätteid, kui Sa veebilehte sirvid.

Kokkuvõtlikult on küpsised olulised vahendid ning aitavad veebilehti paremini kohandada ja Sinu kasutuskogemust parandada.

Küpsiste säilitamise tähtajad

Tallinna Hoiu-Laenuühistu kasutab mitut liiki küpsiseid, mis erinevad kasutuse eesmärgi ja talletamisaja poolest. Talletamisaja poolest kasutab Tallinna Hoiu-Laenuühistu kahte liiki küpsiseid:

 • Püsiküpsised on veebilehel Sinu liikumise jälgimiseks ja statistika kogumiseks, et teha veebilehte paremaks. Püsiküpsised salvestuvad kuni 24 kuuks, kuid soovi korral saate kõik seadmesse salvestatud küpsised seadmest kustutada. Peamisteks püsiküpsiste eesmärkideks on: veebilehitseja tuvastamine, teenuse pakkumine, veebilehe turvalisus ja teenuste terviklikkus, kasutajastatistika ja -analüüs, kasutajate vajaduste analüüs.
 • Ajutised küpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Ajutised küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Teie poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Küpsiste kasutamise eesmärgid

Küpsised võimaldavad Tallinna Hoiu-Laenuühistul pakkuda, arendada ja kaitsta finantsteenuseid ning tagada, et teenuste pakkumused vastaksid paremini Sinu vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.

Töötlemise eesmärgi järgi võib Tallinna Hoiu-Laenuühistu kasutada järgmisi küpsiseid:

 • Vajalikud küpsised – vajalikud küpsised võimaldavad Sulle ligipääsu Tallinna Hoiu-Laenuühistu veebilehele ja selle eri osadele. Vajalikud küpsised salvestatakse Sinu arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse või muusse seadmesse sel ajal, kui Sa veebilehte külastad ning on veebilehe tööks hädavajalikud, mistõttu ei ole nende väljalülitamine võimalik.
 • Analüütilised küpsised – analüütilised küpsised võimaldavad Tallinna Hoiu-Laenuühistul loendada veebilehe külastusi ja analüüsida külastuste päritolu, et mõõta ja parandada veebilehe jõudlust. Analüütilised küpsised võimaldavad Tallinna Hoiu-Laenuühistul mõista, milliseid osasid veebilehest külastatakse enim ning kuidas liiguvad külastajad veebilehel. Analüütilistest küpsistest keeldumisel, ei kajastu Sinu külastus veebilehe statistikas.
 • Funktsionaalsed küpsised – Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada Teie tehtud valikuid, näiteks keeleeelistus või külastuse piirkond.
 • Turunduse küpsised – turunduse küpsiseid kasutatakse selleks, et olla teadlik Sinu sisueelistusest veebilehel ning anda Sulle kõige asjakohasemat teavet Tallinna Hoiu-Laenuühistu toodete ja teenuste kohta, parandada Tallinna Hoiu-Laenuühistu sihtturundust ning muuta Sinu kasutajakogemus Tallinna Hoiu-laenuühistu veebilehel paremaks. Turunduse küpsiseid võidakse kasutada Tallinna Hoiu-Laenuühistu reklaamikampaaniate jaoks kolmandate osapoolte veebisaitidel. Sellisel juhul võime saada teavet ka oma usaldusväärsete partnerite veebisaitide kohta, kus Sa Tallinna Hoiu-laenuühistu reklaamidega kokku puutusid. Kui Sa keeldud nendest küpsistest, on Sinule näidatavad reklaamid üldisemad ja vähem isikupärastatud.
 • Klassifitseerimata küpsised – Klassifitseerimata küpsised on küpsised, mille liik ei ole määratud ja mida me koos individuaalsete küpsiste pakkujatega alles klassifitseerime.

Kolmanda osapoole küpsised

Kolmanda osapoole küpsisteks nimetatakse küpsiseid, mille asetab Sinu seadmesse muu veebileht, see on kolmas osapool. Tallinna Hoiu-Laenuühistu kasutab neid oma veebilehel vaid siis, kui oled nendega juba kolmanda osapoole veebilehel nõustunud ja kasutad Tallinna Hoiu-Laenuühistu veebilehel kolmanda osapoole teenust (näiteks vaatad kolmanda osapoole pakutavat sisu). Sellistele küpsistele kehtivad kolmanda osapoole küpsiste põhimõtted ning nendega nõusolekuid saad hallata kolmanda osapoole veebilehel.

Küpsiste kasutamise õiguslikud alused

Küpsiste kasutamine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:

 • Õigustatud huvi –vajalike küpsiseid kasutab Tallinna Hoiu-Laenuühistu õigustatud huvi alusel, mistõttu ei ole Sul võimalik neist keelduda.
 • Kasutaja nõusolek – muid, kui vajalikke küpsiseid, kasutab veebileht Sinu nõusoleku alusel ning Sul on õigus igal ajal nende kasutamise nõusolek tagasi võtta.

Küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmine või sellest keeldumine toimub vastavalt küpsiste kasutamise eesmärkidele. Juhul, kui nõustute ühe kategooria eesmärke teenivate küpsiste kasutamisega, nõustute kõigi seda eesmärki teenivate küpsiste kasutamisega veebilehel. Küpsiste kasutamise eesmärke kirjeldasime täpsemalt eelmises peatükis.

Sinu nõusolekut küpsiste kasutamiseks või sellest keeldumiseks säilitakse 45 kalendripäeva alates viimasest muudatusest ning vastav nõusolek on seadmepõhine.

Sul on õigus antud nõusolek küpsiste kasutamiseks igal ajal tagasi võtta lingi “Haldan oma nõusolekut” kaudu.

Isikuandmete töötlemine

Küpsiste kasutamisega kaasnevaid isikuandmeid töötleme kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega.

Sul on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • õigus taotleda Sinu kohta käivatele andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
 • õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale ilma igasuguse takistuseta (andmete ülekantavus);
 • õigus võtta tagasi oma nõusolek;
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, milleks on Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-post info@aki.ee).

Kontaktandmed

Kui Sul on küsimusi seoses küpsiste kasutamisega, nõusoleku tagasivõtmisega või küpsiste eelistuste haldamisega, palun võta ühendust Tallinna Hoiu-Laenuühistu andmekaitsespetsialistiga e-kirja teel marjana.hiie@erahoius.ee või tulles meie kontorisse Narva mnt 2, Tallinn.

Kui Sul on soov saada täiendavat infot andmesubjektide õiguste või kaebuste kohta seoses isikuandmete töötlemisega, palun võta ühendust Tallinna Hoiu-Laenuühistu andmekaitsespetsialistiga e-kirja teel marjana.hiie@erahoius.ee või tulles meie kontorisse Narva mnt 2, Tallinn.

Küpsiste kasutamise põhimõtete kehtivus

Käesolev dokument on koostatud eesti keeles ning jõustub igakordselt avalikustamisega veebilehel.

Tallinna Hoiu-Laenuühistul on õigus muuta küpsiste kasutamise põhimõtteid igal ajal, ühepoolselt.

Küpsiste eelistuste muutmine või tagasivõtmine

Sul on võimalik igal ajahetkel hallata enda küpsiste eelistusi, sh kõiki nõusolekuid tagasi võtta ja valida milliseid küpsiseid lubad meil kasutada. Pane tähele, et Sul ei ole võimalik keelata vajalikke küpsiseid ning Sinu valik võib mõjutada veebilehe funktsionaalsust, samuti võib pärast küpsiste keelamist olla takistatud veebilehe kasutamine täies ulatuses ning pakkumiste ja reklaami kättesaadavus.

Lisaks veebilehe küpsistele on Sul võimalik muuta ka veebilehitseja seadeid. Pane tähele, et veebilehitsejas küpsiste blokeerimine või eemaldamine võib samuti takistada veebilehe kasutamist täies ulatuses.

Lehe toimimiseks vajalikud küpsised


Analüütilised
Turunduslikud
Vajalikud