Meil on suurepärane uudis!

Tänu suurele huvile oleme otsustanud pikendada kampaaniat kuni 31.05. 2024. Kampaania ajal on võimalik teenida kuni 8,5% aastas.

Selle kampaania raames oleme tõstnud tähtajaliste- ja kogumishoiuste intresse, mis on suurepärased võimalused oma säästude kasumlikuks investeerimiseks ning lisasissetuleku teenimiseks.

Tallinna Hoiu-laenuühistu hoiused on ka väga hea viis oma sääste inflatsiooni eest kaitsta ja hoiustamine sobib inimesele, kes ei taha jännata kinnisvaraga või peab aktsiatesse või ühisrahatusse investeerimist liiga keeruliseks või riskantseks.

Tutvuge meie kampaania pakkumistega:

Tähtajaline hoius on mõeldud kindla summa hoiustamiseks 1 või 2 aastaks:

  • 1‑aastane tähtajaline hoius 8,5 % aastas
  • 2‑aastane tähtajaline hoius 7 % aastas
Kogumishoius on suurepärane võimalus oma säästude kasumlikuks investeerimiseks ning igakuise lisasissetuleku teenimiseks:
  • 1‑aastane kogumishoius 7,5 % aastas
  • 2‑aastane kogumishoius 6,5 % aastas

Kui Teil tekkis küsimusi või soovite kaitsta ja kasvatada oma sääste ning saada osa Eesti edukaima rahaühistu eduloost, võtke meiega ühendust!

Kampaania kestab kuni 31.05.2024

NB! Kampaaniaperioodil, so kuni 31.05.2024. a, kehtivad intressimäärad uutele kogumis- ja/või tähtajalistele hoiuselepingutele. Kampaaniaperioodi intressimäärad ei muuda olemasolevaid hoiuselepinguid ega kehti ka olemasolevate hoiuselepingute tähtaja pikendamisel või olemasoleva hoiuse uueks tähtajaks hoiustamisel. Uueks hoiuseks kampaania mõttes on üksnes summad, mis on laekunud Tallinna Hoiu-Laenuühistu arvelduskontole kampaaniaperioodil ning milliseid ei ole kampaaniaperioodil väljamakstud.

Mugavuse huvides oleme koostanud võrdleva tabeli, mille abil saate tutvuda meie kampaania raames pakutavate hoiuste tingimustega. Tingimuste võrdlemiseks valige hoiuse tüüp, summa ning periood.

  Tähtajaline hoius Kogumishoius Maksihoius Hoius24
Hoiuse intress kuni 8,5% kuni 7,5% 6% 3,5%
Periood kuni 2 aastat kuni 2 aastat 5 aastat kuni 1 aasta
Minimaalne summa 2000 € 2000 € 2000 € 2000 €
Maksimaalne summa 500 000 € 500 000 € 500 000 € 30 000 €
Täiendavad sissemaksed Ei Jah Ei Ei
Täiendavate sissemaksete minimaalne summa - 200 € - -
Mitme hoiuselepingu sõlmimise võimalus Jah Jah Jah Jah
Intressimakse Iga kuu Perioodi lõpus Iga kuu Iga kuu
Liitintress Intress, mis arvutatakse laenu või investeeringu põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidelt
Ei Jah Ei Ei
Lepingu automaatse pikendamise võimalus Jah Jah Jah Jah
Hoiuse lõpetamise etteteatamise tähtaeg säilitades kogutud intressid 3 kuud Ei Ei 24 tundi
  • Tähtajaline hoius
  • Kogumishoius
  • Maksihoius
  • Hoius24

Sisestage soovitud summa

Üheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Kaheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Kogumishoius

Kogumishoius on hoius, mis sobib eelkõige neile, kes soovivad kogumisega kasvatada enda sääste või plaanivad koguda teatud kindla summa, et soetada kodu või minna reisile.

Kogumishoius on parim viis vajaliku summa kogumiseks, suurema ostu tegemiseks või reisimiseks. Kogumishoius on usaldusväärne viis koguda raha hea intressimääraga!

Kogumishoiust on võimalik alustada vähemalt 2000,00 eurose esimese sissemaksega. Kogumishoius eristub teistest Tallinna Hoiu-Laenuühistu poolt pakutavatest hoiuse toodetest, kuna võimaldab alustatud kogumishoiusele teostada igal ajal vähemalt 200,00 euroseid juurdemakseid ning teostatavate juurdemaksete koguhulk ei ole piiratud. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka intresside väljamaksmine, kuivõrd igakuiselt lisatakse kogutud intressid hoiusummale, mistõttu suureneb Teie hoiusumma ka juurdemakseid teostamata. Hoiuselepingu lõppedes kannab ühistu Teie arvelduskontole kogu hoiusumma ning kogutud, kuid hoiusummale lisamata, intressid.

Kogumishoiuselt arvestatakse intressi liitintressina, mis tähendab, et intress ei kogune mitte üksnes sissemakstud summadelt, vaid ka varasemate perioodide intressilt, mis on lisatud hoiusesummale. Seega on Teil kogumishoiuse kaudu võimalik teenida mitte üksnes intressi vaid ka intressilt intressi teenimise kaudu.

Ühistu liikmel võib olla korraga avatud mitu hoiust sõltumata valitud hoiuse tüübist ning mitme hoiuse avamisega ei kaasne lisatasusid.

Lisaks kogumishoiuse esmasele sissemaksele (vähemalt 2000,00 eurot) ning täiendavatele sissemaksetele (vähemalt 200,00 eurot), on piiratud kogumishoiuse maksimaalne hoiusesumma, mistõttu saab kogumishoiust kasutada kuni 500 000,00 euro hoiustamiseks.

Kogumishoiuselt kogutav intress sõltub hoiustatavast perioodist. Üheaastaselt kogumishoiuselt makstav intressimäär on 7,5% aastas ning kaheaastaselt kogumishoiuselt makstav intressimäär on 6,5% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 6,5% korral – 5,2%, 7,5% korral – 6,0%.

Kogumishoiusele on võimalik kogu hoiuperioodi teostada juurdemakseid, kuid väljamaksete teostamine hoiuperioodil ei ole võimalik.

Kogumishoiuseleping pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage kogumishoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Sisestage soovitud summa

Üheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

kuus 0.00 / aastas 0.00

Kaheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

kuus 0.00 / aastas 0.00

Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus.

Hoiuseid võib olla avatud ühistuliikmel mitu, sellega ei kaasne lisatasusid. Hoiuseleping pikeneb automaatselt hoiuperioodi võrra (1 aasta või 2 aastat), kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti. Hoiuseintressid kantakse soovi korral iga kuu hoiustaja arveldusarvele.

Lisaks tähtajalise hoiuse esmasele sissemaksele (vähemalt 2000,00 eurot), on piiratud tähtajalise hoiuse maksimaalne hoiusesumma, mistõttu saab tähtajalist hoiust kasutada kuni 500 000,00 euro hoiustamiseks

Tähtajaliselt hoiuselt kogutav intress sõltub hoiustatavast perioodist. Üheaastaselt tähtajaliselt hoiuselt intressimäära suusrus on 8,5% aastas ning kaheaastaselt tähtajaliselt hoiuselt intressimäära suurus on 7,0% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 7,0% korral – 5,6%, 8,5% korral – 6,8%.

Tähtajalisele hoiusele ei ole hoiuperioodil võimalik teostada juurdemakseid ega väljamakseid, kuid Teil on võimalik lõpetada tähtajaline hoius 3-kuulise etteteatamistähtajaga, säilitades kogutud intressid.

Tähtajaline hoius pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage tähtajaline hoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Teie teenite aastas 3.5%:

0.00
Teie teenite :
0.00

Hoius24

Hoius24 on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustavalt summalt teenida intresse iga kuu või perioodi lõpus.

Hoius24 hoiust on võimalik alustada vähemalt 2000,00 eurose esimese sissemaksega. Hoius24 eristub teistest Tallinna Hoiu-Laenuühistu poolt pakutavatest hoiuse toodetest, kuna võimaldab hoiuse ennetähtaegselt lõpetada igal ajal, säilitades ennetähtaegsel lõpetamisel teenitud intressid. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Juhul, kui teade esitatakse puhkepäeval, toimub kanne esimesel pangapäeval. Tegemist on tootega, mis sobib liikmele, kes ei soovi enda sääste lukustada kokkulepitud perioodiks ning soovib säilitada võimalust kogutud sääste igal ajal taas vabalt kasutada

Ühel liikmel võib olla korraga aktiivne ainult üks Hoius24, teiste hoiusetüüpide puhul ei ole hoiuste arv piiratud ning võib olla avatud korraga mitu hoiust.

Hoius24 hoiuselt, maksimaalse summaga 30 000,00 eurot, kogutava intressimäär on 3,5% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 3,5% korral – 2,8%

Hoius24 hoiusele ei ole hoiuperioodil võimalik teostada juurdemakseid, kuid hoius24 hoiust on võimalik lõpetada 24-tunnise etteteatamisajaga, välja arvatud puhkepäevadel, säilitades kogutud intressid.

Hoius24 leping pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage hoius24 hoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Sisestage soovitud summa

Hoius viieks aastaks

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Maksihoius

Maksihoius ehk tähtajaline hoius perioodiga 5 aastat võimaldab Teil hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus.

Maksihoiuse puhul fikseeritakse maksimaalne intress 5 aastaks ning lepingu kohaselt ei ole hoiu-laenuühistul võimalik seda korraliselt lõpetada. See annab Teile kindluse, et teenite kõrget intressi kogu lepingulise perioodi jooksul, olemata situatsioonist maailmas.

Maksihoius sobib neile, kes tahavad fikseerida lepingutingimused maksimaalseks perioodiks ning kes ei kavatse lepingut ennetähtaegselt lõpetada.

Maksihoiuse lepingulise perioodi jooksul ei ole võimalik teha hoiuse juurdemakseid ega ka väljamakseid.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus hoitavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. Tallinna Hoiu-laenuühistu peab selle intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni ja tasub Maksu- ja Tolliametile. Hoiustajale laekub seejärel intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 6% korral – 4,8%.