Hästi hoitud hoiused, kuna laenud on tagatud kinnisvaraga ja hüpoteegiga ühistu kasuks

Eduka investeerimise valem kahest komponendist – ajast ja turvalisest investeerimistootest. Seda kõike pakub Tallinna Hoiu-laenuühistu, mis on 13 aasta jooksul pakkunud turvalist investeerimisvõimalust enam kui 2000 ühistu liikmele.

Tallinna Hoiu-laenuühistu eesmärk pole kunagi olnud iga hinna eest kasvamine, vaid vastupidi – kasvatud on tasa ja targu, sest ühistu on vastutav liikmete säästude turvalise investeerimise eest. Seetõttu on ühistu laenupoliitika väga konservatiivne.

Igal aastal paigutatakse osa ühistu kasumist reservfondi ja 5 protsenti igalt hoiuselt tagatisfondi ning lisaks sellele hoiab Tallinna HLÜ kohustusliku reservi Eesti Panga kontol Ühistu esitab ka igakuiselt Eesti Pangale aruandeid, mistõttu on ühistu tegevus väga läbipaistev ja samas on ka aastatega kogunenud piisav varu ootamatuste katteks ja liikmete hoiuste tagamiseks.

Arvestatav lisatulu – dividendid
Eestis vaid üksikud hoiulaenuühistud, mis maksavad oma liikmetele sisse makstud osamaksudele dividende ning Tallinna Hoiu-laenuühistu on üks nendest. Ühistu puhaskasum jaotatakse vastavalt osamaksu suurusele ning meie liikmete jaoks on tegemist arvestatava lisasissetulekuga. Kui ühistu osamaksul on minimaalne piir, siis maksimaalset piiri ei ole ja osamaksu saab alati suurendada ning ühistu liikmena võib korralikku tulu teenida ka osamaksudelt laekuvadelt dividendidelt.

Pakume oma liikmetele nelja investeerimistoodet: Kogumishoius, Tähtajaline hoius, Hoius24 ja Maksihoius. Iga meie hoius on suurepärane võimalus oma säästude kasumlikuks investeerimiseks ning igakuise lisasissetuleku teenimiseks.

Alljärgnevalt nähtuvad intressimäärad kehtivad uutele sõlmitavatele hoiuselepingutele ega muuda varasemalt sõlmitud hoiuselepinguid.

Mugavuse huvides oleme koostanud võrdleva tabeli, mille abil saate tutvuda meie kampaania raames pakutavate hoiuste tingimustega. Tingimuste võrdlemiseks valige hoiuse tüüp, summa ning periood.

  Kogumishoius Tähtajaline hoius Maksihoius Hoius24
Hoiuse intress kuni 7,5% kuni 6% 5% 3,5%
Periood kuni 2 aastat kuni 2 aastat 5 aastat kuni 1 aasta
Minimaalne summa 2000 € 2000 € 2000 € 2000 €
Maksimaalne summa 500 000 € 500 000 € 500 000 € 30 000 €
Täiendavad sissemaksed Jah Ei Ei Ei
Täiendavate sissemaksete minimaalne summa 200 € - - -
Mitme hoiuselepingu sõlmimise võimalus Jah Jah Jah Jah
Intressimakse Perioodi lõpus Iga kuu Iga kuu Iga kuu
Liitintress Intress, mis arvutatakse laenu või investeeringu põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidelt
Jah Ei Ei Ei
Lepingu automaatse pikendamise võimalus Jah Jah Jah Jah
Hoiuse lõpetamise etteteatamise tähtaeg säilitades kogutud intressid Ei 3 kuud Ei 24 tundi
  • Kogumishoius
  • Tähtajaline hoius
  • Maksihoius
  • Hoius24

Sisestage soovitud summa

Üheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Kaheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Kogumishoius

Kogumishoius on hoius, mis sobib eelkõige neile, kes soovivad kogumisega kasvatada enda sääste või plaanivad koguda teatud kindla summa, et soetada kodu või minna reisile.

Kogumishoius on parim viis vajaliku summa kogumiseks, suurema ostu tegemiseks või reisimiseks. Kogumishoius on usaldusväärne viis koguda raha hea intressimääraga!

Kogumishoiust on võimalik alustada vähemalt 2000,00 eurose esimese sissemaksega. Kogumishoius eristub teistest Tallinna Hoiu-Laenuühistu poolt pakutavatest hoiuse toodetest, kuna võimaldab alustatud kogumishoiusele teostada igal ajal vähemalt 200,00 euroseid juurdemakseid ning teostatavate juurdemaksete koguhulk ei ole piiratud. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka intresside väljamaksmine, kuivõrd igakuiselt lisatakse kogutud intressid hoiusummale, mistõttu suureneb Teie hoiusumma ka juurdemakseid teostamata. Hoiuselepingu lõppedes kannab ühistu Teie arvelduskontole kogu hoiusumma ning kogutud, kuid hoiusummale lisamata, intressid.

Kogumishoiuselt arvestatakse intressi liitintressina, mis tähendab, et intress ei kogune mitte üksnes sissemakstud summadelt, vaid ka varasemate perioodide intressilt, mis on lisatud hoiusesummale. Seega on Teil kogumishoiuse kaudu võimalik teenida mitte üksnes intressi vaid ka intressilt intressi teenimise kaudu.

Ühistu liikmel võib olla korraga avatud mitu hoiust sõltumata valitud hoiuse tüübist ning mitme hoiuse avamisega ei kaasne lisatasusid.

Lisaks kogumishoiuse esmasele sissemaksele (vähemalt 2000,00 eurot) ning täiendavatele sissemaksetele (vähemalt 200,00 eurot), on piiratud kogumishoiuse maksimaalne hoiusesumma, mistõttu saab kogumishoiust kasutada kuni 500 000,00 euro hoiustamiseks.

Kogumishoiuselt kogutav intress sõltub hoiustatavast perioodist. Üheaastaselt kogumishoiuselt makstav intressimäär on 7,5% aastas ning kaheaastaselt kogumishoiuselt makstav intressimäär on 6,5% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 6,5% korral – 5,2%, 7,5% korral – 6,0%.

Kogumishoiusele on võimalik kogu hoiuperioodi teostada juurdemakseid, kuid väljamaksete teostamine hoiuperioodil ei ole võimalik.

Kogumishoiuseleping pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage kogumishoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Sisestage soovitud summa

Üheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

kuus 0.00 / aastas 0.00

Kaheaastane hoius

intress 

Teie teenite:

kuus 0.00 / aastas 0.00

Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus.

Hoiuseid võib olla avatud ühistuliikmel mitu, sellega ei kaasne lisatasusid. Hoiuseleping pikeneb automaatselt hoiuperioodi võrra (1 aasta või 2 aastat), kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti. Hoiuseintressid kantakse soovi korral iga kuu hoiustaja arveldusarvele.

Lisaks tähtajalise hoiuse esmasele sissemaksele (vähemalt 2000,00 eurot), on piiratud tähtajalise hoiuse maksimaalne hoiusesumma, mistõttu saab tähtajalist hoiust kasutada kuni 500 000,00 euro hoiustamiseks

Tähtajaliselt hoiuselt kogutav intress sõltub hoiustatavast perioodist. Üheaastaselt tähtajaliselt hoiuselt intressimäära suusrus on 5,5% aastas ning kaheaastaselt tähtajaliselt hoiuselt intressimäära suurus on 6% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 6% korral – 4,8%, 5,5% korral – 4,4%.

Tähtajalisele hoiusele ei ole hoiuperioodil võimalik teostada juurdemakseid ega väljamakseid, kuid Teil on võimalik lõpetada tähtajaline hoius 3-kuulise etteteatamistähtajaga, säilitades kogutud intressid.

Tähtajaline hoius pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage tähtajaline hoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Teie teenite aastas 3.5%:

0.00
Teie teenite :
0.00

Hoius24

Hoius24 on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustavalt summalt teenida intresse iga kuu või perioodi lõpus.

Hoius24 hoiust on võimalik alustada vähemalt 2000,00 eurose esimese sissemaksega. Hoius24 eristub teistest Tallinna Hoiu-Laenuühistu poolt pakutavatest hoiuse toodetest, kuna võimaldab hoiuse ennetähtaegselt lõpetada igal ajal, säilitades ennetähtaegsel lõpetamisel teenitud intressid. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Juhul, kui teade esitatakse puhkepäeval, toimub kanne esimesel pangapäeval. Tegemist on tootega, mis sobib liikmele, kes ei soovi enda sääste lukustada kokkulepitud perioodiks ning soovib säilitada võimalust kogutud sääste igal ajal taas vabalt kasutada

Ühel liikmel võib olla korraga aktiivne ainult üks Hoius24, teiste hoiusetüüpide puhul ei ole hoiuste arv piiratud ning võib olla avatud korraga mitu hoiust.

Hoius24 hoiuselt, maksimaalse summaga 30 000,00 eurot, kogutava intressimäär on 3,5% aastas.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tallinna Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab, tasudes Maksu- ja Tolliametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 3,5% korral – 2,8%

Hoius24 hoiusele ei ole hoiuperioodil võimalik teostada juurdemakseid, kuid hoius24 hoiust on võimalik lõpetada 24-tunnise etteteatamisajaga, välja arvatud puhkepäevadel, säilitades kogutud intressid.

Hoius24 leping pikeneb lõpptähtaja saabumisel automaatselt hoiuperioodi võrra, kui hoiuselepingusse pole märgitud teisiti.

Investeerige oma raha ning avage hoius24 hoius Tallinna Hoiu-Laenuühistus!

Sisestage soovitud summa

Hoius viieks aastaks

intress 

Teie teenite:

aastas 0.00

Maksihoius

Maksihoius ehk tähtajaline hoius perioodiga 5 aastat võimaldab Teil hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus.

Maksihoiuse puhul fikseeritakse maksimaalne intress 5 aastaks ning lepingu kohaselt ei ole hoiu-laenuühistul võimalik seda korraliselt lõpetada. See annab Teile kindluse, et teenite kõrget intressi kogu lepingulise perioodi jooksul, olemata situatsioonist maailmas.

Maksihoius sobib neile, kes tahavad fikseerida lepingutingimused maksimaalseks perioodiks ning kes ei kavatse lepingut ennetähtaegselt lõpetada.

Maksihoiuse lepingulise perioodi jooksul ei ole võimalik teha hoiuse juurdemakseid ega ka väljamakseid.

Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus hoitavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. Tallinna Hoiu-laenuühistu peab selle intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni ja tasub Maksu- ja Tolliametile. Hoiustajale laekub seejärel intresside netosumma. Netointressimäära suurus on 5% korral – 4%.