Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmeks astumine

Sinu uue muretu elu algus!

Hea sõber! Kui soovid liituda Tallinna HLÜ liikmeskonnaga, siis oled jõudnud õigele lehele.

Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad vähemalt 18-aastased füüsilise isikud. Samuti võivad liikmeks astuda kõik Eestis asuvad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on ühistu liikmetele kuuluv finantseerimisteenuseid pakkuv ettevõte (hoiu-laenuühistu). Ühistu tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi korraldamisele - ühelt osalejalt võetakse vastu tähtajalisi hoiuseid, mida kasutatakse seejärel teistele osalejatele laenude väljastamiseks. Ainult liikmetel on õigus saada ühistu teenuseid.

Ühistu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumismaks ja osamaks. Sisseastumismaksu suurus on nii füüsilisel kui ka juriidilisel isikul 10 €. Osamaksu alammääraks füüsilisel isikul on 30 € ja juriidilisel isikul 300 €.

Ühistu liikmel on võimalus kasutada kõiki Tallinna Hoiu-laenuühistu teenuseid: avada tähtajaline või kogumishoius ja taotleda hüpoteeklaenu.

Lisaks on liikmel õigus osa võtta üldkoosolekust, otsustada ühistu tegevussuundade üle ning saada osa ühistu kasumist. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest. Enne liikmeks astumise avalduse esitamist soovitame tutvuda Tallinna HLÜ põhikirjaga.

Liikmeks astumiseks palume Sul tulla Tallinna Hoiu-laenuühistu kontorisse või täita allolevat vormi.

Hoiuse taotluse vorm