Tarbimislaen

Laenutaotluse vorm

Personaalsed andmed

Kas olete riikliku taustaga isik, või tema pereliige, või tema lähedane kaastöötaja? Kes on riikliku taustaga isik

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.

Kas olete oma laenude tegelik kasusaaja?

Taotletav laen

Sissetulek ja kulud

Palun valige sissetuleku liik
Keskmine sissetulek 1 kuu kohta
Palun valige sissetuleku liik
Keskmine sissetulek 1 kuu kohta
Igakuised kulud
Keskmine kohustuse suurus 1 kuu kohta (igakuise osamakse suurus koos põhiosade ja intressidega)
Igakuised kulud
Keskmine kohustuse suurus 1 kuu kohta (igakuise osamakse suurus koos põhiosade ja intressidega)